FRYSELAGRING

Sunnmøre Fiskeindustri AS (SFI) er fryselager for alle typer fiskeprodukter.

Terminaltjenestene er lossing, fryselagring og lasting til alle typer transportmidler. Stor kaikapasitet, moderne utstyr og serviceinnstilte ansatte gjør at terminaltjenestene blir utført raskt.

SFI er et nøytralt fryselager under Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag.
Lagerstyringssystemet er EDI-Fish, et datasystem spesialutviklet for den vareflyten og virksomheten som vi driver. Dette innebærer automatisk innregistrering ved innveiing, og strekkodemerking for effektiv, oversiktlig og sikker viderebehandling.

AGN

SFI leverer frosset agn til autolineflåten på Sunnmøre og i Romsdal. Dette er akkar, saury, makrell, sild og agnpølse.

Bedriften har en stabil kundemasse, og aktiviteten/volumet er jevnt økende.