Sunnmøre Fiskeindustri AS

Frysehotell med tradisjoner. Lang erfaring med lagring og oppbevaring av fryste varer av alle slag.